person_outline
search
hrendeitpt
  • Posted
  • Read 1301 times

U službi MMF-a / Guverner Narodne Banke Srbije Jorgovanka Tabaković plagirala svoj doktorat!

Doktorat guvernerke Narodne banke Srbije pun je, doslovno prepisanih pasusa, drugih autora bez citiranja. U nekim rečenicama su jedine razlike sinonimi poput “promjenljiva” umjesto “varijabla”, a neke se ponavljaju i po dva puta, bez navođenja izvora

Analiza doktorske disertacije guvernerke Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković pokazuje da je preko 20 posto teksta preuzeto bez citiranja iz radova i knjiga ekonomista ili akademaca. Guvernerka Tabaković je bez citiranja preuzela radove svog nekadašnjeg suradnika u Narodnoj banci Nikole Tasića, ekonomiste Mehmeda Murića, profesora Lidije Barjaktarović sa Univerziteta Singidunum, Jasne Atanasijević sa Univerziteta u Novom Sadu i drugih naučnika.

Kopirani čitavi paragrafi i podnaslovi 

U nekim slučajevima kopirani su čitavi paragrafi ili podnaslovi. Naravno uz unošenje minimalnih izmjena, poput korištenja riječi „otuda“ umesto „s toga“ na početku rečenice, dok je ostatak sadržaja identičan. Autori nisu citirani, a uglavnom nisu navedeni ni u popisu korištene literature.

Jorgovanka Tabaković doktorirala je 2011. godine na Fakultetu za uslužni biznis, Univerzitet Educons iz Sremske Kamenice. Teza pod naslovom “Instrumenti centralne banke – dometi i ograničenja na primjeru Republike Srbije” ima 240 stranica. Mentor je bio profesor Milenko Dželetović. On je danas predsjednik Ekonomskog savjeta Srpske napredne stranke (SNS).

Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) je kopiju doktorata dobio u lipnju 2016. godine, tek nakon što je Povjerenik za informacije od javnog značaja Educonsu zaprijetio novčanom kaznom. Prije toga, više od dvije godine su odbijali dostaviti rad guvernerke Tabaković.

Softver Turnitin za detektiranje plagijata razotkrio prijevaru

Uz pomoć profesora sa nekoliko univerziteta, doktorat je provučen kroz softver 'Turnitin' za detektiranje plagijata. Riječ je o često korištenoj metodi za provjeru studentskih radova na univerzitetima širom svijeta. Novinari CINS-a su najpre tiskali kopirane stranice doktorata pretvorili u pretraživi Word dokument na ćirilici. Potom su ih prebacili u latinicu. Obje verzije, latinična i ćirilična, provučene su kroz softver. Rečenice koje je softver odredio kao potencijalne plagijate posebno su provjerene u izvorima koji su označeni kao originalni.

Jorgovanka Tabaković nije odgovorila na pozive CINS-a za razgovor. Autori originalnih tekstova koji su kontaktirani također nisu željeli razgovarati o ovoj temi. Milenko Dželetović nije bio u prilici da odgovori na pitanja CINS-a zbog obveza koje trenutno ima u Telekomu Srbije, gdje radi kao financijski direktor.

Aleksandar Andrejević, rektor Univerziteta Educons kaže da su sve procedure za odbranu doktorata bile ispoštivane i da je kvalitet rada potvrdilo pet vrhunskih stručnjaka u toj oblasti. Pored pozitivne ocjene tročlane komisije za odbranu doktorata, u kojoj je bio i Dželetović, Andrejević objašnjava da je godinu dana kasnije inicirao i dvije dodatne nezavisne recenzije. 

U akademskoj zajednici se predstavljanje tuđeg rada kao vlastitog, bez jasnog navođenja autora i izvora, smatra nedopustivim. Prema Kodeksu profesionalne etike Univerzitetа u Beogradu „doslovno preuzimanje teksta drugog autora, odnosno kopiranje iz elektronskih ili štampanih izvora, sa srpskog ili stranog jezika, u djelovima ili cjelosti”, bez navođenja imena autora i izvora, predstavlja plagiranjem.

Prema nalazima Turnitin-a, oko 12 posto teksta iz doktorata bazirano je na knjizi “Monetarno-kreditni i devizni sistem“ profesora Lidije Barjaktarović. Riječ je o udžbeniku za studente Poslovnog fakulteta Univerziteta Singidunum, objavljenom 2010. godine. Polovica prva dva poglavlja doktorata napisana je na osnovu ove knjige, bez citiranja profesorke Barjaktarović. Njen udžbenik nije naveden ni u popisu korištene literature. Cijeli pasusi prepisani su bez citiranja, uz sitne izmjene u rečenici ili formatu pisanja.

Tako je Tabaković doslovno prepisala cjelokupne podnaslove pod nazivom “Funkcije centralne banke u tržišnoj privredi” i “Makroekonomski ciljevi i monetarna politika centralne banke“, uz dodavanje svoja dva pasusa. Neke fusnote iz knjige profesorke Barjaktarović su u doktoratu integralni deo teksta, na jednom mjestu je rečenica od jedne pretvorena u dvije. U određenim dijelovima teksta se mogu pronaći i grješke u pisanju riječi, koje podsećaju na jednostavno kopiranje originalnog teksta.

Još jedan često korišteni izvor su radovi nekadašnjeg savjetnika u Narodnoj banci Srbije, Nikole Tasića, danas predavača Visoke škole za poslovnu ekonomiju i poduzetništvo – PEP. CINS je pronašao četiri Tasićeva teksta koja su bez citiranja korištena u doktoratu, od kojih je samo jedan naveden u literaturi.

Radi se o tekstovima iz 2008. i 2009. godine koje je Tasić pisao sam ili u suradnji sa drugim autorima, a koje je softver pronašao na Web-u Narodne banke Srbije, Udruženja banaka Srbije i internet stranici ovog autora www.tasic.net koja više nije u funkciji.

U podnoslavovima o obveznoj rezervi na stranici 35 doktorata govori se o primjeru Čilea. Identičan tekst nalazi se u radu “Efikasnost stope obvezne rezerve kao instrumenta monetarne politike“ čiji su autori Mirjana Palić i Nikola Tasić. Cijele tri strane, odnosno 37 rečenica, su od reči do riječi preuzete iz ovog teksta, uz vrlo sitne izmjene, ali i iste grješke u kucanju kao u originalnom radu.

Umesto varijable – promjenljiva

Jedan dio teksta u doktoratu je preuzet iz teksta pod nazivom “Prednostite i nedostatocite na konceptot na targetiranje na inflacijata” doktora Mehmeda Murića, objavljenog 2010. godine u makedonskom časopisu Ekonomija i biznis. Novinari CINS-a imali su uvid u srpsku i makedonsku verziju ovog rada.

Među drugim izvorima koje je softver Turnitin prepoznao u doktoratu Jorgovanke Tabaković navodi se i internet stranica profesorke Danice Popović (danica.popovic.ekof.bg.ac.rs), koja je redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Na Webu Danice Popović se ranije nalazio tekst Jasne Atanasijević (tada Dimitrijević), predavača na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, koji je napisan 2007. godine. Dijelovi ovog rada su korišteni u drugom poglavlju doktorata. Najviše preuzetog teksta nalazi se na stranama 38, 39 i 40.

Trenutno važeći propisi Univerizeta Educons na kome je Tabaković doktorirala predviđaju da svaki student prije odbrane mora potpisati izjavu o autorstvu kojom garantira da je disertacija rezultat vlastitog rada i da nisu prekršena tuđa autorska prava niti korištena intelektualna svojina drugih lica bez odobrenja.

U Pravilniku o doktorskim studijama Educonsa nema informacija o tome da li se kandidatu može oduzeti doktorat zbog plagiranja.

Tko laže i vara taj i krade, kaže narodna poislovica. Potpuno je jasno da će Tabaković služiti Rothschildu koji je i oteo, u dogovoru sa Vučićem, Narodnu banku Srbije iako je po Ustavu RH u 100%-tnom vlasništvu države Srbije, odnosno njenih građana (per capita), jer vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu.

Ista stvar je i u Hrvatskoj i u ostalim novonastalim državama, raspadom Jugoslavije. Sve Narodne banke su protuustavno u vlasništvu Rothschilda i u službi gangstera sa Wall Streeta - MMF-a, koji uz pomoć korumpiranih guvernera i ministara financija pljačkaju i lihvare građane novonastalih država. Jasno, uz blagoslov premijera, predsjednika i poglavara crkve.

Izvor: CINS – Centar za Istraživačko Novinarstvo / /GLOBAL MEDIA
Autor naslovne slike: Global Media

http://www.globalmediaplanet.info/guverner-narodne-banke-srbije-jorgovanka-tabakovic-plagirala-svoj-doktorat-pogledajte-dokaze/

Komentirajte na našim Facebook stranicama
https://www.facebook.com/negovorumrznjeistinomprotivlazi

 

 

(2 votes)

Leave a comment

Donirajte

Amount: