person_outline
search
hrendeitpt
  • Posted
  • Read 6433 times

Nakon Srbije uskoro i u Hrvatskoj! Roditelji koji su odbili cijepiti djecu, a nisu platili ''kaznu'' (500 eura) dobili 15 dana zatvora. Za to vrijeme djeca će im biti na skrbi kod LGBT parova!!!

U Srbiji, Hrvatskoj, BiH i Crnoj Gori već dugo godina na vlasti su poslušnici, dodvorice, kukavice, luđaci, bolesnici, poturice, homoseksualci, pedofili, lopovi, kriminalci, zločinci... Jednom rječju - najgori ljudski   politički  šljam.

U Srbiji padoše i prvi roditelji za slobodu. Osuđeni su na 15 dana zatvora zbog odbijanja cjepljenja svoje dece cjepivima koja su odobrena od ALIMS-a, a pregledom dokumentacije imaju status službene tajne. Roditeljeve ''zločine'' evidentirali su doktori koji ovu dokumenataciju nikada nisu vidjeli, jer nisu ni mogli prema članu 207 službene tajne 'Zakona o ljekovima'.

„Zločine“ roditelja koji su odbili cipiti svoju djecu cjepivima koji dokazano izazivaju razno razne bolesti, ''propisno'' su kaznile suci, a sve prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je u suprotnosti sa Ustavom republike Srbije (Član 25.). Naravno i republike Hrvatske, jer ''hrvatsko-srpska politička braća u zločinima nad svojim građanima'' koriste iste zakone iz bivše države.

I tako, dok nevini očevi i majke budu ležali u zatvoru, liječnici, inspektori i suci smatrati će da su samo radili svoj posao…a službe će za to vrijeme djecu dati na skrb LGBT parovima kako bi se što prije počela navikavati na različitosti, jer roditelji, tata i mama, mogu biti tata i tata ili mama i mama…Uostalom, što se tu ima pitati djecu!

https://www.bitno.net/vijesti/gay-par-usvojio-djecaka-samo-da-bi-ga-seksualno-iskoristavali-s-ostalim-pedofilima/

Da su radili svoj posao uzeli bi u obzir:

1. Da Ustav republike Srbije (član 25) garantira nepovrijedivost fizičkog i psihičkog integriteta, te da je zakon o obaveznm cijepljenju neustavan.
2. Da prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda „nitko ne smije biti podvrgnut mučenju, nečovječnom i ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju“ (član 3.)
3. Da je prema Povelji EU o osnovnim pravima (član 3.) svakome zagarantiran psihički i fizički integritet, a za intervencije u oblasti medicine i biologije neophodan je slobodan pristanak osobe.
4. Da prema presudi Europskog suda za ljudska prava od 9.7.2002., kao neželjeno liječenje, obvezno cijepljenje ometa pravo na privatnost zagarantirano članom 8. Europske konvencije o ljudskim pravima.
5. Da Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini, u članu 2., potvrđuje primat ljudskog bića čiji interesi i dobrobit imaju prednost nad samim interesom društva i nauke.
6. Da član 44. Zakona o pacijentima predviđa kaznu za onog tko bez pristanka pacijenta poduzme nad njim medicinske mjere.
7. Da prema članu 8. Zakona o pravima pacijenata, pacijent ima PRAVO na sprovođenje preventivnih mjera, a ne obvezu.
8. Da prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, član 25., pacijent ima prava na ostvarivanje zdravstvene zaštite uz štovanje ljudskih prava, prava na fizički i psihički integritet osobnosti i uvažavanje moralnih, kulturnih, religijskih i filozofskih ubjeđenja…

Da su liječnici radili svoj posao uzeli bi u obzir:

1. Da princip autonomije u medicinskoj praksi predstavlja spremnost, moralnu i zakonsku obvezu liječnika da poštiva mišljenja, odluke, procjene i volju pacijenta u svim segmentima medicinskog postupanja. (Uvod u medicinsku etiku, str.70.)
2. Da je moralno problematično polaziti od pretpostavke da je nešto za pacijenta dobro i iz toga zaključivati da bi pacijent trebao pristati na tretman. (Uvod u medicinsku etiku, str.72.)
3. Da Ženevska deklaracija (Hipokratova zakletva) navodi da „ni pod prijetnjom neću koristiti medicinska znanja tako da kršim ljudska prava ili ugrožavam građanske slobode“.
4. Da Internacionalni kodeks lječničke etike obvezuje liječnika da poštiva pravo kompetentnog pacijenta da prihvati ili odbije liječenje.
5. Da Internacionalni kodeks liječničke etike obvezuje liječniak da pruža stručnu pomoć sa potpunom moralnom i profesionalnom neovisnošću.
6. Da je prema Kodeksu liječničke etike Srbije, liječniku zagarantirano pravo da slobodno i samostalno odlučuje o delikatnim pitanjima vezanim za ljudsko zdravlje i život.
7. Da prema Osnovnim etičkim načelima Etičkog odbora RS, član 3., medicinski profesionalci obavljaju svoje zanimanje prema svojoj savjesti, načelima medicinske etike i načelima čovječnosti, kao i da se ne treba držati načela, propisa ili uputstava koji su nespojivi sa njihovim zadacima i za čije provođenje oni ne mogu odgovarati.
8. Da prema Osnovnim etičkim načelima Etičkog odbora RS, članu 7., medicinski profesionalci ne trebaju učestvovati u činu oduzmanja slobode.
9. Da prema Osnovnim etičkim načelima Etičkog odbora RS, članu 9. Liječnik ima pravo odbiti svaki pokušaj pritiska od strane kolega, pacijenata ili drugih lica ukoliko proturječje etičkim principima, profesionalnim dužnostima i zakonu.
10. Da prema Kodeksu profesionalne etike LKS, članu 30. koji govori o prinudnim medicinskim intervencijama, nema spomena prisilnog cijepljenja koja se, evidentno, sprovode u Srbiji.
11. Da prema Kodeksu profesionalne etike LKS, članu 45., za svaku intervenciju nad maloljetnom osobom potrebna pismena suglasnost roditelja, a da liječnik može intervenirat bez suglasnosti samo u hitnim slučajevima.

Prof.dr. Jakov Radišić: „Svojevoljno, a ne prinudno liječenje koje je rezultat liječničke samovolje, to je danas pravni princip. Pacijentova odluka ima primat nad medicinskim razlozima liječenja, jer čovjekova ličnost ne smije se žrtvovati nikakvim, pa ni medicinskim ciljevima. Na liječenje ne ovlašćuju liječnike ni simptomi bolesti, ni medicinska indikacija, nego pristanak bolesnika“

Autor: Dr. Jovana Stojković, UG “Građanska inicijativa za neobavezno cjepljenje”/ GLOBAL MEDIA

Svaki daljnji komentar bio bi suvišan!

Opća deklaracija o ljudskim pravima u Članku 19. kaže: Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvaća i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavijesti i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice. Do smrti se bori za istinu i Gospod će se boriti za te (Knjiga Sirahova 4,28)

Komentirajte nas na našoj Facebook stranici
https://www.facebook.com/negovorumrznjeistinomprotivlazi

 

 

 

 

(8 votes)

Leave a comment

Donirajte

Amount: