person_outline
search
hrendeitpt
  • Posted
  • Read 4562 times

Ne odazivajte se na obavjesne razgovore zbog "govora mržnje". Protokolirajte ovu izjavu uz predočenje osobne iskaznice!

Opća deklaracija o ljudskim pravima: Član 19.

Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvaća i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavijesti i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice

Republika Hrvatska

Ministarstvo unutarnjih poslova
Policijska uprava Splitsko-dalmatinske županije
Sektor kriminalističke policije
Služba organiziranog kriminaliteta

PREDMET: Očitovanje na poziv u kojem navodite da me sumnjičite za kazneno djelo „javno poticanje na nasilje i mržnju“ temeljem odredbi članka 325 stavka 2. Zakona o kaznenom postupku

Pozivajući se na Pouku o pravima osumnjičenika (2, 3, 4 i 5) iznosim slijedeće:

1. Ne postoji javno poticanje na nasilje i mržnju

vezano za navedene članke jer su u pitanju članci koji zagovaraju interese nekih marginalnih društvenih skupina. To je objašnjene zamjenice Općinske državne odvjetnice Barbare Volf Volčanšek u predmetu Broj:K-DO-675/16), koja je odbacila kaznenu prijavu koju je podnijela udruga 'Ne govoru mržnje-istinom protiv laži' protiv Olivera Frljića.

2. Opća načela zakona o medijima

1. SLOBODA MEDIJA

Članak 3.
(1) Jamči se sloboda izražavanja i sloboda medija.
(2) Sloboda medija obuhvaća osobito: slobodu izražavanja mišljenja, neovisnost medija, slobodu prikupljanja, istraživanja, objavljivanja i raspačavanja informacija u cilju informiranja javnosti; pluralizam i raznovrsnost medija, slobodu protoka informacija i otvorenosti medija za različita mišljenja, uvjerenja i za raznolike sadržaje, dostupnost javnim informacijama, uvažavanje zaštite ljudske osobnosti, privatnosti i dostojanstva, slobodu osnivanja pravnih osoba za obavljanje djelatnosti javnoga informiranja, tiskanja i raspačavanja tiska i drugih medija iz zemlje i inozemstva, proizvodnju i objavljivanje radijskog i televizijskog programa, kao i drugih elektroničkih medija, autonomnost urednika, novinara i ostalih autora programskih sadržaja u skladu s pravilima struke.

Članak 4.
(1) Nitko nema pravo prisilom ili zloporabom položaja utjecati na programski sadržaj medija, ni na bilo koji drugi način nezakonito ograničavati slobodu medija.
(2) O povredama slobode izražavanja i slobode medija odlučuje sud.
2. Obveze države radi poticanja pluralizma i raznovrsnosti medija

Članak 5.
(1) Republika Hrvatska potiče i štiti pluralizam i raznovrsnost medija na način propisan zakonom.
(2) Poticat će se proizvodnja i objavljivanje programskih sadržaja koji se odnose na:
– ostvarivanje prava na javno informiranje i na obaviještenost svih državljana Republike Hrvatske,
– ostvarivanje prava na javno informiranje i na obaviještenost svih Hrvata izvan granica Republike Hrvatske,
– ostvarivanje prava na javno informiranje i na obaviještenost pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj…

3. Novinarstvo ili novinstvo

Novinarstvo je struka kojom se bave novinari. Posao im je prikupljanje, pisanje i objavljivanje informacija za tiskane medije, časopise, radio, televiziju i Internet. U Hrvatskoj je najstarija obrazovna ustanova u području novinarstva Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Ustav Republike Hrvatske svojim člankom 38. stavkom 3. jasno određuje: Zabranjuje se cenzura. Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji.

Međunarodna federacija novinara 1926. donijela je deklaraciju koja služi kao etički standard profesionalnog ponašanja novinara. Ona ima 9 članaka. Nagrada Joseph Pulitzer dodijeljuje se svake godine u travnju najboljem novinaru za pisanu riječ.

1. Poštovanje istine i prava javnosti na istinu prava je dužnost novinara.
2. U obavljanju svojih dužnosti, novinar će uvijek braniti načela slobode i pravo na objektivan komentar ili kritiku.
3. Novinar će izvještavati u skladu s činjenicama kojima podrijetlo dobro poznaje. Novinar neće izostaviti bitnu informaciju ili krivotvoriti dokumente.
4. Novinar će se uvijek koristiti moralnim metodama, kako bi došao do vijesti, fotografije ili dokumenta.
5. Novinar će sve poduzeti kako bi ispravio objavljenu informaciju čim se ispostavi da je namjerno netočna, pa i bez intervencije ispravka.
6. Novinar će poštovati profesionalne tajne u sveti s izvorima informacije koju je dobio u povjerenju.
7. Novinar je svjestan opasnosti od diskriminacije koju nerijetko potiču mediji, te će sve učiniti da izbjegne produbljivanje tave diskriminacije, posebno one koja je utemeljena na razlikama u rasi, spolu, vjeri itd.
8. Novinar će smatrati velikom uvredom: plagijat, zlobne pogrešne interpretacije i klevete i neosnovane optužbe, a i prihvaćanje mita radi tiskanja neke informacije.
9. Novinar vrijedan ovoga naziva smatrat će svojom dužnošću slijediti već spomenuta načela.

Novinarstvo kao i druga zanimanja traži profesionalnost i odgovornost, a mnogi danas nemaju te osobine iako se bave novinarstvom. Novinar i njegova djelatnost društveno su neobično važne, jer kao sustav omogućuju brz protok informacija. Novinar je zadnja linija obrane istine od laži, dobra od zla.

4. Opća deklaracija o ljudskim pravima: Član 19.

'Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvaća i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavijesti i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice'

Sloboda misli, savjesti i vjeroispovijesti jedan je od temelja demokratskog društva. U svojoj vjerskoj dimenziji ona je jedan od najvitalnijih elemenata koji sačinjavaju identitet vjernika i njihovu koncepciju života, ali također je dragocjena za ateiste, agnostike, skeptike i neopredjeljene. Pluralizam, neodvojiv od demokratskog društva, koji se teškom mukom stjecao tijekom stoljeća, ovisi o njoj

5. Zaključak

Ja i 94,17% hrvatskih građana 1991. smo glasovali za neovisnost Republike Hrvatske. Protuustavnim potpisom Lisabonskog ugovora (referendum se trebao održati prije, a ne poslije potpisivanja) Republika Hrvatska postala je ovisna, odnosno englesko-njemačka korporacija tzv "Republika Hrvatska d.o.o čiji uposlenici, politički i ini slugani, pljačkaju, lihvare i truju hrvatski narod chemtrailsom, GMO-om, sutra cjepivima i vodom.

S poštovanjem,

Kada protokolirate očitovanje priložite i osobnu kartu radi legitimiranja! 

 

(12 votes)

Leave a comment

Donirajte

Amount: