person_outline
search
hrendeitpt
  • Posted
  • Read 3433 times

Crkve koje prihvaćaju homoseksualnost odbacile su kršćanstvo! Zato se homoseksualac Bozanić nije očitovao na Frljićevu predstavu u kojoj Isus siluje muslimanku!

Crkve koje smatraju homoseksualnost moralno prihvatljivom odbacile su kršćanstvo i pripremaju sljedbenike da prihvate Anti-Krista – smatra vodeća figura Ruske pravoslavne crkve patrijarh Aleksandar Soldatov.

Ruska pravoslavna crkva je prekinula formalne kontakte s crkvama United Protestant Church of France i Church of Scotland budući ove crkve odbacuju tradicionalni seksualni moral. Ekumenski dijalog je bez svrhe nakon što ''France United Protestant Church'' dozvoljava pastorima da vode obrede istospolnih ''vjenčanja'', a ''Church of Scotland'' dozvoljava službovanje svećenicima koji su u istospolnim partnerstvima. A prekida odnose sa sve više crkava jer je LGBTQ ludilo postala prava pošast za cijeli svijet.

Ruska pravoslavna crkva se drži čvrstog stava temeljenog na Svetom pismu i ponavlja da je homoseksualni ''brak'' nedopustiv za moralni nauk. Crkve koje nude ''vjenčavanj'' homoseksualcima gaze principe tradicionalnog morala.

ruska pravoslavna crkva trazi da policija obezbjeduje njene crkve slika 162512

 Soldatov i Putin: Crkva i predsjednik moraju štititi kršćanstvo i služiti narodu 

''Mi smo se odmaknuli od njih kao od kuge, jer je to zarazno. Ruska pravoslavna crkva ne može podupirati svojim autoritetom nešto što je jednostavno griješno sa stanovišta Biblije. To više nisu kršćanske zajednice. To je nova zajednica s vlastitim imenom LGBT. Odbacivanjem kršćanskog nauka o seksualnom moralu bivši kršćani se pripremaju za svečano prihvaćanje Anti-Krista. Gay ''brak'' je nekompatibilan s kršćanskim učenjem. Legalizacijom istospolnog suživota, tolerantnog stava prema eutanaziji i prostutuciji, uništavnjem stoljetne institucije braka i obitelji predstavlja jasnu prijetnju budućnosti čovječanstva.

Neke protestantske crkve su prešle granicu kršćanstva, čineći svaki daljnji dijalog besmislenim. Gledamo na gay brak kao na ozbiljno narušavanje Božjeg plana za muškarce i žene. Legalizacija istospolnih ''brakova'' će promijeniti shvaćanje o tome za što nas je Bog stvorio da budemo, i imati razorne posljedice za društvo.Tragičan liberalni trend u protestantskom svijetu će biti još ozbiljniji u vremenima koja dolaze. Danas imamo novu podjelu u kršćanskom svijetu, ne samo u vezi teoloških tema, nego i u vezi moralnih pitanja.

Homoseksualnosti treba prilaziti kao rezultatu pobune čovječanstva protiv Boga, te protiv vlastite prirode i dobrobiti. To ne treba uzimati kao način života i djelovanja muškaraca i žena stvorenih na Božju sliku i priliku. One koji pate od istospolne privlačnosti treba u Ruskoj pravoslavnoj crkvi tretirati sa suosjećanjem, razumijevanjem, prihvaćanjem, ljubavlju, milošću kao ljudskim stvorenjima. Trebaju tražiti pomoć u otkrivanju specifičnih uzroka njihove homoseksualne orijentacije i raditi da se prevlada štetan učinak na njihove živote.

Homoseksualce koji žele zadržati svoje ponašanje ne treba pričešćivati jer im to neće pomoći, već odmoći,'' zaključio je patrijarh ruske pravoslavne crkve Aleksandar Soldatov.

Katolička crkva je izgubila vjerodostojnost kada je 70-tih na smanjenje broja ljudi koji su išli u svećenike, olabavila kriterije, pa su se uvukli homoseksualci. Nažalos i naš kardinal Bozanić je homoseksualac i o tome smo pisali. Osim snažnog gay-lobija, u Vatikanu su se uvukli i pedofili. Svakodnevno izlaze njihove gnjusne afere. Ova sinoda, lutanje, Papa bez vlastitog stava na sinodi,.. Papine izjave ''rekao-je-nije-rekao'' i ''što-je-mislio-kad-je-rekao'', ostavlja vjernike zbunjene, a liberale i ateiste oduševljene.

Čekaju nas teška i veoma neizvjesna vremena.

Izvor: https://homunizam.wordpress.com/category/gay-is-not-ok/

Čitajte nas na našem portalu: http://istinomprotivlazi.com

Komentirajte na našoj fb stranici: https://www.facebook.com/negovorumrznjeistinomprotivlazi

Opća deklaracija o ljudskim pravima: Član 19. 'Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvaća i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavijesti i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice'

 

(6 votes)

Leave a comment

Donirajte

Amount: