person_outline
search
hrendeitpt
  • Posted
  • Read 1709 times

HDZ i SDP su odgovorni za Darka Pajčića!

Ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić provjerio je popis stanovništva u Vukovaru i ustanovio da u Vukovaru živi ispod 30% pravoslavaca. Na osnovu lažno prikazanog postotka pravoslavnog stanovništva u Vukovaru, HDZ je na gradskom vijeću donio zakon o uporabi ćiriličnog pisma, a SDP ga sproveo u djelo. I tako stalno rade! HDZ donese, SDP provede i obratno ili dogovorno kada treba postaviti svoje suce u Ustavni sud (zbog čega je pala vlada) koji će štititi njihove nezakonite i veleizdajničke radnje!

 Gradsko vijeće Grada Vukovara sastavljeno od vijećnika HDZ-a, SDSS-a i HSP-AS Ruže Tomašić, 14 srpnja 2009. godine donijelo je novi Statut Grada Vukovara i u članku 51.Stavak 3. uredilo slobodnu uporabu srpskog jezika i ćiriličnog pisma. Tako je ćirilica ušla na velika vrata u Vukovar iako za njezino uvođenje u tom trenutku nije bilo nikakve osnove. 2011.-te godine DZS je izvršio popis stanovništva RH i ustanovio da u Vukovaru živi 53,37% Hrvata, 34,87 % Srba i 21,765% ostalih nacionalnih manjina.

Što kaže Ustav RH?

U Republici Hrvatskoj u službenoj su uporabi hrvatski jezik i latinično pismo, no, u skladu s pozitivnim propisima uz hrvatski jezik i latinično pismo u službenu se uporabu može uvesti i jezik nacionalne manjine te pismo kojim se manjinska zajednica koristi ako u zajednici živi 1/3 te nacionalne manjine.Nakon što je postalo jasno da Srbi u Vukovaru nakon popisa stanovništva čine više od jedne trećine (33,33 %) stanovništva i da imaju osnove zahtijevati ravnopravnu službenu uporabu svojeg jezika i pisma, braniteljske udruge i političke stranke desne provenijencije unisono su ustale protiv uvođenja ćirilice.

'Uvođenje dvojezičnosti u Vukovar nemoguće je izbjeći', 3. listopada 2013.godine poručio je Munir Podumljak, predsjednik Partnerstva za društveni razvoj.
Objašnjavajući svoje tvrdnje, Podumljak je rekao da se temeljna prava, među kojima su i prava nacionalnih manjina, ne mogu osporiti bez obzira na želje ili potrebe lokalne zajednice te kako se ona čak ne mogu osporiti ni izmjenom Ustava, a kamoli gradskog statuta.

Odmah je reagirao 'Stožer za obranu hrvatskog Vukovara' i uputio Saboru zahtjev za raspisivanje referenduma.
'Jeste li za to da se članak 12. stavak 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina mijenja tako da glasi: 'Ravnopravna službena uporaba jezika i pisma kojim se služe pripadnici nacionalne manjine ostvaruje se na području jedinice lokalne samouprave, državne uprave i pravosuđa, kada pripadnici pojedine nacionalne manjine čine najmanje polovinu stanovnika takve jedinice.'?

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jasna Omejec, predsjednica Suda, te suci Mato Arlović, Marko Babić, Snježana Bagić, Slavica Banić, Mario Jelušić, Davor Krapac, Ivan Matija, Antun Palarić, Duška Šarin i Miroslav Šeparović, 12. kolovoza 2014. godine odbio je taj zahtjev i naložio vladi da u roku od jedne godine od dana ove objave provode odluku Gradskog vijeća iz 2009. godine.

Prva žrtva

11.studenog 2013. sa zgrade policijske uprave u Vukovaru ploču je skinuo bivši pripadnik Tigrova Robert Soldo, ranjenik i logoraš, isprovociran višemjesečnim nasiljem vladajućih nad zakonima i Vukovarom. Isti je pušten nakon policijske obrade, a nova ploča ekspresno je postavljena na zgradu.
Novo postavljenu ploču skinuo je Darko Pajčić, maloljetni branitelj i zatočenik srpskog logora, na kojega nasrće policajac Saša Sabadoš i kukavički izudara izazvavši mu obilno krvarenje.
Darko Pajčić preminuo je 15, studenoga 2015.godine i to od posljedica incidenta koji se dogodio pred policijskom postajom u Vukovaru.
Gradonačelnik Ivan Penava za smrt Darka Pajčića direktno je optužio Ranka Ostojića koji je tada izjavio da je za sve kriva RAKIJA!

Ranko Ostojiću, nije kriva rakija nego ste krivi Vi koji ste nezakonito postavili ćirilične ploče i poslali policiju da ih čuva!
A da su nezakonito i protuustavno postavljene utvrdila je policija sadašnjeg ministra unutarnjih poslova Vlahe Orepića koji je naredio da se izvrši stvarni popis stanovnika u Vukovaru.
Nakon izvršenog popisa stanovništva ustanovljeno je da Vukovar ima manje od 30 % pravoslavaca što je ispod 1/3 potrebne da se uvede ćirilica.

Jednako su krivi HDZ i SDP

Jasno, prvi je reagirao Arsen Bauk protiv kojeg je udruga 'Ne govoru mržnje-istinom protiv laži' podnijela dvije kaznene prijave za prijevaru birača.
Dakle, ploče su postavili protuustavno !
Da su htjeli mogli su i Ostojićevi 'policajci' napraviti provjeru stanovnika u Vukovaru s obzirom na pritužbe mnogih, a i samu osjetljivost Vukovaraca čije mrtve ni HDZ-ova ni SDP-ova vlada nije bila u stanju 'pronaći' 25. godina.
Za smrt heroja Darka Pajčića koji je kao maloljetnik branio svoj Vukovar i Hrvatsku i bio zatočenik srpskog kazamata, krivi su isključivo HDZ i SDP!
I ne samo to.

Krivi su i za smrt Nevenke Topalušić, krivi su za sva samoubojstva branitelja, krivi su za sve duševne boli Vukovaraca, krivi su za postavljanje svastike na Poljudu, krivi su i za katastrofalno stanje u državi.

Za sve nabrojeno jedni i drugi, HDZ i SDP, odgovarati će pred zakonom kada Hrvatsku preuzme hrvatska vlast!

Autor: 'Istinom protiv laži'

Opća deklaracija o ljudskim pravima ( Universal Declaration of Human Rights)
Član 19.
Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvaća i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavijesti i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice. Sva ljudska bića su rođena slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima.

(0 votes)

Leave a comment

Donirajte

Amount: