Newsflash

Newsflash

JOSIP PEČARIĆ: HAZU I ZEČEVI

Predrag Pedja Mišić: 'Pa ni u ove dane blagdana nemate ni stida ni srama. Prvo ta ista matična država je pripadnike mog naroda dovela u situaciju da se stidimo i sramimo zločina koje je počinila srbočetnička armija, politikom Miloševića, Ađžića i ostalih velikosrba i četnika....

SUDBINA MAKEDONIJE RJEŠAVA SE U TEARCIMA!

Pošto je Upravni sud Makedonije odlučio da je na 11.prosinca održanim vanrednim parlamentarnim izborima ozbiljnih nepravilnosti bilo samo u izbornom mjestu 2011, općina Tearci - Državna izborna komisija je simulacijom došla do zaključka da bi 714 upisanih birača na tom izbornom mjestu moglo da promjeni raspored u broju mandata u Sobranju Makedonije - pa će oni ponovo i biti pozvani na glasanje.