person_outline
search
hrendeitpt
Dinko Bartulović Dinko Bartulović
  • Posted
  • Read 13041 times

Komunistički fašisti, orjunaši ili novi partizani, izvršili su najveću pljačku u povijesti Europe!

Ne postoji HDZ i SDP, postoje ćelije komunista koji su danas milijunaši, milijarderi, a mi naivni i opljačkani građani samo opljačkana statistička sirotinja. HDZ nije domoljuban i državotvoran niti je SDP jugoslavensko četnički, to su samo frakcije komunističke elite

Kako su reformirani komunisti ugasili partije i postavili stranke i postali milijunaši i milijarderi?

Ne postoji HDZ i SDP, postoje ćelije komunista koji su danas milijunaši, milijarderi a mi naivni i opljačkani građani samo opljačkana statistička sirotinja. HDZ nije domoljuban i državotvoran niti je SDP jugoslavensko četnički, to su samo frakcije komunističke elite koje nam prodaju priču iz kazališta lutaka, na koju naivni građani padaju. I padamo već 28. godina u sve veće siromaštvo.

Komunistički vrh nikada nije predao vlast. Jer danas oni imaju sve, većina stranaka udruženih u HDZ i SDP koalicije su njihove ćelije, naravno kontrola banaka i svih strateških tvrtki kao i poluga vlasti je bit njihove vladavine. 'Formalno sići s vlasti, a u stvarnosti ostati u monopolnom položaju kontroliranja ključnih procesa u društvu.' To je ostvareno na način da je prije formalnog pada komunizma stvorena mreža paralelnih struktura vlasti koje su nastavile kontrolirati ključne procese u Hrvatskoj, što i danas čine. Pri tome je bitno da je postupak stvaranja paralelnih struktura imao četiri ključna procesa, koji su provođeni simultano;

1. promjena partijskih organizacionih oblika

Imala je za cilj od tih masovnih organizacija stvoriti male elitne i tajne organizacije, koje će nastaviti funkcionirati nakon predviđenih političkih promjena. Dakle, osnovno je bilo “odstraniti višak” članstva, tako da je “odstranjeno” preko 95% članstva.

2. promjena političke šifre

Dakako, stare strukture su 'promijenile šifru', te su nastavile komunicirati u okviru 'nove šifre'; nomenklatura SKH je postala 'domoljubna', 'vjernička', 'hrvatsko-pravaška' 'ruka na srcu'

3. disperzija kadrova

Cilj je bio preuzeti kontrolu nad a) bankama, b) brodarskim kućama, c) vanjskom trgovinom, d) ciljanim – najprofitabilnijim dijelom privrede, e) nad ključnim institucijama izvršne i sudske vlasti, f) razmjestiti se po svim relevantnim političkim strankama, nevladinim organizacijama, udruženjima građana itd.

4. stvaranje liste zaštićenih kadrova

Vrlo često je, barem u Hrvatskoj, riječ o 'drugoj generaciji', tj. kadrovima kojima su već roditelji bili istaknuti pripadnici nomenklature. Stoga se nomenklatura u Hrvatskoj pripremala za preuzimanje financijske vlasti, stvaranje struktura kojima će utjecati na formalnu, legalno izabranu, političku vlast, te za integraciju sa ciljanim financijskim kućama na Zapadu.

Kumuliranje tajnih fondova u inozemstvu Bitno je da su u obje zemlje gore navedeni procesi praćeni kumuliranjem tajnih fondova u inozemstvu, što je uključivalo stvaranje financijske logistike u ciljanim trećim zemljama – davateljima logistike. Ulazak u te 'crne fondove' bio bi ključan za eliminaciju njihove financijske moći.

Lustracija iza pobjede na parlamentarnim izborima je jedini put

Naime, upitnom bi postala i imovina (financijska i materijalna) koju je bivša komunistička (danas tehnomenadžerska, poslovna i politička) elita stekla svojim kriminalnim i korupcijskim operacijama, ne samo od osamostaljivanja Hrvatske, već od 1978. godine, kada možemo reći da je sadašnja politička i financijska oligarhija formirana i stupila na scenu u Savezu komunista Hrvatske i na vodeće pozicije u tadašnjim komunističkim poduzećima, kroz koja je komunistički režim zapravo, izvlačio novac na svoje privatne račune u inozemstvu i provodio režimsku pljačku.

Hrvatska je, vjerojatno, jedna od rijetkih bivših komunističkih zemalja u kojima nisu provedene istrage o komunističkim pljačkama prije 1990., niti je itko odgovarao. To je naprosto zato jer su isti ljudi, pripadnici komunističke elite, preuzeli pozicije moći i nakon tzv. 'demokratskih promjena' 1990. Oni su se poslužili novom tehnologijom zloupotreba pa su opljačkanu imovinu koju su opljačkali kao komunistički 'funkcioneri' jednostavno 'prebacili' u ukupni inozemni dug Republike Hrvatske.

Tako su, vrlo jednostavno, pokrili svoj kriminal do 1990. godine i jednostavno su nastavili sa svojim kriminalnim operacijama do danas. Osim toga, nije neka tajna kako je vrh Saveza komunista Hrvatske već početkom 1980-ih započeo financijske operacije i u drugim tada jugoslavenskim republikama, prije svega Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji, te je novac prvo prebacivan na razne račune u tim republikama, da bi potom završio na inozemnim računima partijskih moćnika ili njihovih kompanija registriranih u inozemstvu.

Savez komunista Hrvatske za takve je operacije raspolagao i cijelom mrežom društvenih poduzeća i poduzeća registriranih u inozemstvu, a njihov se broj procjenjuje na više od dvjestotinjak. Preko tih poduzeća komunisti su nastojali 'oprati' barem dio novca stečenog pljačkom u Hrvatskoj (i bivšoj Jugoslaviji). Dokumentacija o tim operacijama Saveza komunista uništavana je još početkom 1990-ih godina, a dio obveza koje se nisu mogle prikriti kasnije su priznate kao obveze duga novonastale samostalne Republike Hrvatske, čime je priča o velikim komunističkim pljačkama hrvatskoga gospodarstva prikrivena i prešućena do danas.

Još od 1990. godine u Hrvatskoj je potpuno jasno kako se stvarna prodaja i privatizacija pojedinih poduzeća koja predstavljaju strateški interes za nekadašnju komunističku elitu, jednostavno ne smije dopustiti. Odnosno, komunistička elita danas prerušena u ekonomsko – političku oligarhiju, ne smije dopustiti ispuštanje kontrole tih poduzeća iz svojih ruku.

Preko tih je poduzeća izvlačen najveći dio novca kojega su komunistički moćnici opljačkali iz Hrvatske i iznijeli na strane račune i 'investirali' u operacije u inozemstvu, te bi stvarnom prodajom tih poduzeća stvarnim novim vlasnicima moglo doći do razotkrivanja detalja iz jedne od najvećih pljačka u Europi dvadesetoga stoljeća.

Da ne zaboravimo dodati: oni (Ostojić, Jovanović, Bauk, Brbić, Pavasović...) organizirali su i realizirali svastiku kako bi svijetu hrvatski narod prikazali fašisoidnim. Ovaj cirkus sa ratnim osiguranjem utakmice Hrvatska - Mađarska (slika išla u svijet) nije im polučio planirani učinak - nerede ustaša, odnosno fašista.

Hrvatski narod još jednom je pokazao veliku ljubav prema reprezentaciji i svojoj domovini!

NAPOMENA: Upadaju nam u računalo, mijenjaju slike na objavama, iskrivljuju riječi, blokiraju linkove, usporavaju na serveru, blokiraju admine na našoj fb stranici
Pišite nam na naš mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Čitajte nas na našem portalu: http://istinomprotivlazi.com

Komentirajte na našoj fb stranici: https://www.facebook.com/istinomprotivlazi1/

Opća deklaracija o ljudskim pravima: Član 19. 'Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvaća i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavijesti i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice'
Do smrti se bori za istinu i Gospod će se boriti za te (Knjiga Sirahova 4,28)
Dozvoljeno je preuzimanje ovog teksta isključivo u cijelosti, bez vršenja izmjena, dodavanja i oduzimanja.

(16 votes)

Leave a comment

Donirajte

Amount: