person_outline
search
hrendeitpt
HDZ-SDP je zločinačka organizacija koja je u protuustavnoj privatizaciji opljačkala hrvatski narod, zatim osnovala privatnu korporaciju RH d.o.o. gdje odlazi novac, a dugovi od podignutih kredita ostaju nama!
Sabor je leglo prikrivenih židocionista (fašista) koji nam rade o glavi!
  • Posted
  • Read 10902 times

HDZ-SDP je zločinačka organizacija koja je u protuustavnoj privatizaciji opljačkala hrvatski narod, zatim osnovala privatnu korporaciju RH d.o.o. gdje odlazi novac, a dugovi od podignutih kredita ostaju nama!

Hrvatska ima najveće svjetske koridore od kojih godišnje samo od naplata može osigurati 30 milijardi prihoda, ima najčistiju i najveća izvorišta voda u Europi zbog kojih će se u budućnosti voditi ratovi jer voda nestaje, ima najplodniju zemlju u Europi, Slavonija, žitnica Europe hranila je cijelu Jugoslaviju, Hrvatska ima najljepše otoke i najčistije more... zato se pljačka i prodaje!

Danas, u svijetu je u tijeku geopolitička borba, u kojoj se radi ostvarivanja određenih političkih i ekonomskih interesa, prema ciljanim državama koriste različita sredstva teorije 'kontroliranog kaosa'. Kontrola ovakvih procesa unutar jedne zemlje omogućava velikim silama da ostvare svoje interese i predstave se kao “otok mira” u oceanu kontroliranog globalnog kaosa. Uništavanje postojećih nacionalnih država, tradicionalnih kultura i civilizacija postiže se na slijedeće načine:

-de-ideologizacijom stanovništva
-odbacivanjem 'tereta' postojećih društvenih vrijednosti i njihove zamjenu drugim.
-povećanjem materijalnih očekivanja, posebno među elitom
-gubitkom kontrole nad privredom i njenim konačnim uništenjem
-nezakonitim akcijama navodno spontanih pokreta koji često imaju etnički ili vjerski karakter.

Teorija “kontroliranog kaosa" se zasniva na promjeni kolektivne svesti, pogleda na svijet i duhovnih sfera izlaganjem pojedinaca suvremenim sredstvima manipulacije. To podrazumijeva globalne psihološke operacije koja su dio globalizacije, koje uništavaju kulturu solidarnosti i zamjenjuju je sa kultom novca i socijalno-darvinističkih stereotipa u vezi uloge pojedinca u društvu. Sposobnost mase da pruži otpor kroz samoorganiziranje je tako smanjena.

S obzirom na efekte tih tehnologija, akteri 'kontroliranog kaosa' sprovode dva cilja:

1.Smanjenje broja stanovništva eliminacijom onih koji nisu od koristi za arhitekte novog svjetskog poretka.

Neoliberalne reforme dovode do demografske katastrofe smanjenjem stope nataliteta i povećanjem stope smrtnosti. Seksualna revolucija, propaganda hedonizam, individualizam, i konzumerizam smanjuju stope nataliteta. Socijalni-darvinizam i ravnodušnost prema stradanju bliskih osoba umanjuje ljudima volju za životom i povećava stopu smrtnosti.

2.Uništavanje nacionalnih država nametanjem kontrole putem transnacionalnih korporacija, kriminalnih organizacija, nadnacionalnih organizacija i institucija, koji odgovaraju onima koji upravljaju tehnologijom kontroliranog kaosa. Ovaj zadatak kombinira "meku moć" sa vojnim agresijama i agresoru olakšava kontrolu nad globalnim financijskim, vojnim, i informacijskim resursima.To se postiže „navlačenjem“ nacionalne države u zamku dugova, privatizacije i kupovine domaćih sirovinskih izvora.

Pod pritiskom financijskih institucija, nacija-država postaje žrtva ovog tipa globalizacije i smanjuje troškove za socijalne potrebe ili na razvoj nauke i kulture. Države također organiziraju masovne ilegalne migracije radnika, koje radnu snagu čine mnogo jeftinijom i obespravljenijom.

Tako se država lišava sposobnosti da djeluje kao međunarodni čimbenik jer je uništena ekonomski.

Koji je krajnji rezultat?

-država više nije samoupravna, nema strategiju razvoja, i ne može da osigura pristojne uvjete života za svoje građane i garantira im ustavna prava.
-korumpirani političari igraju ključnu ulogu u kontroli privrede i društva.
-srednja klasa nestaje, neorganizirana je i otuđena.
-političke partije i pokreti su samo fasada.
-društveni pokreti nemaju stvarni utjecaj na politiku.
-građani su pasivni i imaju velikih problema sa određivanjem svog identiteta (državni, narodni, obiteljski ).

'Kontrolirani kaos' je sredstvo koje se koristi u cilju dobivanja kontrole nad zemljom ili regijom, i njihovog sprječavanja da sprovode vlastiti razvoj. To je neo-kolonijalna teorija, koja se kosi sa međunarodnim normama, i koja pretvara zemlje u opskrbljivače sirovina za razvijene.

Potpuno je jasno da su korumpirani političari HDZ-a i SDP-a  članovi jedne te iste zločinačke organizacije i rade po uputama svjetskih bankara koji ih bogato (RBA računi) nagrađuju za uništavanje nacionalnih država. Balkan, posebno Hrvatska je geopolitički izuzetno važna Engleskoj, Americi i Izraelu.

Za one koji ne znaju Hrvatska ima najveće svjetske koridore od kojih godišnje samo od naplata može osigurati 30 milijardi prihoda, ima najčistiju i najveća izvorišta voda u Europi zbog kojih će se u budućnosti voditi ratovi jer voda nestaje, ima najplodniju zemlju u Europi, Slavonija, žitnica Europe hranila je cijelu Jugoslaviju, Hrvatska ima najljepše otoke i najčistije more!

Hrvatska je jedna od najljepših zemalja na svijetu!

9.12.2011. godine bez odobrenja naroda, što su bili dužni po Ustavu Republike Hrvatske, Jadranka Kosor i Ivo Josipović potpisali su Lisabonski ugovor (noova verzija slično Rapalskog ugovora).

Opet ćemo morati ratovati za našu Hrvatsku koju su nam HDZSDP-ovi fašisti, u dogovoru sa svojim gazdama židobankarima, protuustavno oteli (iako se 94,17% hrvatskih građana izjasnilo se za neovisnu Hrvatsku) i na mafijaški način pretvotili u privatnu tvrtku 'Hrvatska Republika' d.o.o

NAPOMENA: Stalno nam upadaju u računalo i mijenjaju slike u objavama! Javite nam na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Čitajte nas na našem portalu: http://istinomprotivlazi.com

Komentirajte na našoj fb stranici: https://www.facebook.com/istinomprotivlazi1/

Opća deklaracija o ljudskim pravima: Član 19. 'Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvaća i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavijesti i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice'
Do smrti se bori za istinu i Gospod će se boriti za te (Knjiga Sirahova 4,28)

 

(11 votes)

Leave a comment

Donirajte

Amount: